Om harpest

Denna webbsida (under behandling) handlar om harpest, även (inom vetenskapslitteratur) kallad tularemi. På engelska är benämningen av denna infektionssjukdom tularemia (rabbit fever eller deer fly fever). Uppdatering och genomgång av information här sker har skett under de senaste veckorna. Tack för överseende.

Hapest är en allvarlig, men sällsynt, infektionssjukdom som orsakas av en bakterie. Det vetenskapliga namnet på bakterien är Francisella tularensis.

Även om harpest framför allt drabbar däggdjur (så som gnagare, harar och kaniner) kan sjukdomen även drabba fåglar och får. Även våra husdjur kan drabbas, vanligast hund och katt, men även hamster kan drabbas av denna infektion. När en hare eller smågnagare drabbas av harpest så är utvecklingsförloppen oftast väldigt snabbat och den smittade individen dör relativt snabbt.

Till människor sprids harpest via ett par olika smittovägar. Smittvägarna kan bland annat vara insektsbett (till exempel myggbett) och direkt kontakt med ett smittat djur (till exempel en gnagare). En människa drabbas oftast genom illamående och huvudvärk i kombination med feber.

Kliniska aspekter av harpest i Europa

Läs mer i artikel av professor Max Maurin (MD) och Miklós Gyuranecz (DVM) publicerad i The Lancet (Infectious Diseases). Klicka här:

Sprids av fästingar och myggor

Harpest är även en så kallad fästingburen sjukdom. Delvis en sjukdom där en fästing utgör en smittbärare (smittvektor). Andra exempel på fästingburna sjukdomar är borrelia (borreliasymptom.se), TBE (folkhalsomyndigheten.se), babesios, och fästingfeber (Ehrlichios) . Det vill säga du kan bli smittat av harpest om du får en fästing.

Det vanligaste sättet en person blir utsatt för smitta (i Sverige) är att bli stucken av en smittad mygga.

Vanligast förekommande är harpest i Norrland. Totalt 590 fall rapporterades till smittskyddsinstitutet under 2012.

harpest spridning

Harpest/tularemi är anmälningspliktiga sjukdomar

Enligt den svenska smittskyddslagen ska alla fall av harpest anmälas. Tularemia (harpest på engelska) är av USA klassat som möjligt smittämne för bioterrorism.

Det finns två typer av harpest. Typ A och typ B. Harpest av typ B är den variant vi har i Sverige. Risken för att patienter med harpest av denna typ ska avlida är obefintlig. 2010 rapporterades en avliden person i Värmland (första rapporterade dödsfallet).  Patienter som drabbas av harpest av typ A har, utan behandling av antibiotika, en dödlighet på c:a 30 procent. Denna höga dödlighet är anledningen till att harpest typ A anses utgöra en attackvektor för bioterrorister.

Harpest symptom

De vanligaste symtom av harpest hos människor är hög feber, huvudvärk och illamående.

Hos hare inträffar döden efter cirka 3 till 5 dygn.

Vi letar efter insatta skribenter som vill hjälpa till att fylla denna webbplats med information om harpest, kontakta oss här.